Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký

09:56 - 18/12/2017

CHIẾN DỊCH TRIỆU HỒI BỘ NỔ TÚI KHÍ
Bảng ước tính giá
Giá xe
Dịch vụ bảo dưỡng
Dịch vụ bảo hành
CÔNG VIỆCNỘI DUNG CHI TIẾTGHI CHÚ
Bước 1: ĐÓNG THUẾ TRƯỚC BẠ
Chuẩn bị hồ sơ
 • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính + 1 bản phô tô)
 • Hóa đơn HVN  xuất cho Đại lý (bản phô tô)
 • Hóa đơn Đại lý xuất cho Khách hàng (bản chính + 1 phô tô)
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp ( bản phô tô).
 • Đăng ký kinh doanh của Đại lý xuất hóa đơn cho khách hàng ( bản sao y).
 • Đối với khách hàng tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)
 • Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.
 • Tờ khai thuế trước bạ 2 bản: Khai theo hướng dẫn của phòng thuế.
 • (Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi nộp thuế. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đóng thuế)
 • Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế.
Mức thuế trước bạ hiện hành: Tại Hà Nội:
 • Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 12% giá niêm yết.
 • Các tỉnh khác: 10%
Đóng thuế trước bạ
 1. Mang toàn bộ hồ sơ trên đến phòng thuế.
 • Nếu là tư nhân: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi chủ xe có HK thường trú.
 • Nếu là công ty tư nhân, DNTN: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký KD mới nhất
 • Nếu là công ty LD/Người nước ngoài/VPĐDNN: Đến phòng thuế.
 1. Đóng tiền và nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ khai thuế trước bạ.
 2. Gửi lại phòng thuế 1 bộ hồ sơ bản sao.
 
Bước 2: ĐĂNG KÝ XE
Chuẩn bị hồ sơ
 • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
 • Hóa đơn Đại lý xuất cho Khách hàng (bản chính)
  • Đối với khách hàng tư nhân: mang theo CMND và Hộ khẩu (để đối chiếu nếu cần)
  • Đối với công ty tư nhân, DNTN: Giấy giới thiệu, Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( nếu DN có chức năng kinh doanh vận tải hành khách)
  • Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.
 • Tờ khai thuế trước bạ & biên lai đóng thuế trước bạ.
 • Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy
 • (Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng CSGT khi đi đăng ký xe. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đăng ký)
 • Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng CSGT.
Lệ phí đăng ký:
 • Xe ≤ 07 chỗ:
 • Tại HN : 20,000,000 VND
 • Thời gian chờ nhận giấy đăng ký xe: Ước tính từ 4 đến 7 ngày.
 • Khi nhận lại giấy đăng ký xe, kiểm tra sự chính xác của các thông tin ghi trến giấy: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v.
Đăng ký xe
 1. Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nói trên đến phòng CSGT.
 2. Nộp hồ sơ
 3. Chờ kiểm tra xe
 4. Nộp tiền lệ phí đăng ký.
 5. Bốc số tự động
 6. Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.
Bước 3: ĐĂNG KIỂM XE
Chuẩn bị hồ sơ
 • Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính)
 • Bộ số khung, số máy
 • Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo)
 • Hóa đơn GTGT do Đại lý xuất cho khách hàng: phô tô
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 • Lệ phí đăng kiểm: 340,000đ
 • Phí đường bộ:
  • Cá nhân: 130,000đ/tháng
  • DN: 180,000đ/tháng
 • Xe có giấy đăng ký, được cấp Sổ đăng kiểm. Xe có giấy hẹn chỉ được cấp giấy hẹn.
 • Khi có giấy đăng ký xe, mang cùng giấy hẹn đến nhận Sổ Đăng kiểm
 • Kiểm tra lại Sổ đăng kiểm hoặc giấy hẹn đăng kiểm: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v